Privacyverklaring


Privacyverklaring

Persoonlijke gegevens die wij verwerken
Norendaal verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Waarom wij gegevens nodig hebben
Norendaal verwerkt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van informatie of wijzigingen van onze diensten
 • U te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen

Delen met anderen
Norendaal deelt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten we een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Mailchimp ontvangt uw contactgegevens. Google Analytics ontvangt uw IP-adres, Internetbrowser en apparaat type.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Joke@pauweracademie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Norendaal zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Norendaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Norendaal via joke@pauweracademie.nl.