Maatwerk trainingen

Afhankelijk van de uitdagingen binnen jouw bedrijf of afdeling, zullen we samen bespreken welke vaardigheid aan wie en in welke vorm kan worden aangeboden. Mogelijke onderwerpen zijn: concretiseren, delegeren, complimenteren, coachen, motiveren, overtuigen. Skills die nodig zijn in gesprekken, tijdens vergaderingen, onderhandelingen en presentaties. Veel is mogelijk. Echter, trainingen hebben alleen effect als er een optimale aansluiting is tussen deelnemers, werksituatie en visie van het bedrijf.