Kennismaken met

joke

Ik houd van mensen! Ik observeer ze beroepsmatig en in mijn vrije tijd. Omdat ze je verrassen, vermaken en raken. Gedrag en communicatie heeft mijn constante focus.

En ik draag al 25 jaar bij aan het ontplooien van het persoonlijke en zakelijke succes van mensen.

In de jaren ’90 stond ik aan de wieg van de Nederlandse HBO Small Business opleidingen voor het MKB. Als ontwikkelaar en trainer heb ik ruim 3500 jonge ondernemers mogen opleiden, met name op het gebied van zelfmanagement en zelfmarketing.

In 2010 ben ik zelf gaan ondernemen omdat kwaliteit leveren voor mij een voorwaarde is om trots en tevreden door het leven te gaan. En zo kon ik mijn eigen aanpak verder vormgeven. De eerste jaren gaf ik vooral open aanbod trainingen gericht op Personal Branding, Presenteren, Pitchen, Faalangst en Solliciteren. Misschien was het traject “Langdurig werklozen weer aan het werk”, voor de Gemeente Barendrecht nog wel de grootste uitdaging. Mensen die al jaren niet meer meedraaien met het sociale en werkzame leven voelen zich buitengesloten en hebben een negatief zelfbeeld. Daardoor vallen ze gemakkelijk terug in passieve patronen. Maar toch, 92% van de deelnemers heeft een geschikte baan gevonden! Tegenwoordig geef ik veel 1-op-1 sessies en werk ik voor bedrijven die in een veranderingsproces zitten en merken dat communiceren een lastige aangelegenheid is. Door te focussen op transparante en concrete communicatie en consequent gedrag van directie en management, zien we dat medewerkers zich weer verbonden voelen met het bedrijf, met plezier werken en hun enthousiasme laten zien aan klanten en andere stakeholders.

DE PAUW

Wanneer je “pauwer” uitspreekt, dan denk je aan kracht en energie. De pauw met open veren roept associaties op als natuurlijke aantrekkingskracht, trots en zichtbaarheid.

De pauw staat symbool voor zelfbewustzijn. Hoe kom ik over op anderen? Maak ik zelf wel waar wat ik van anderen verwacht? Ben ik in staat mijn boodschap helder over te brengen? Welke overtuigingen verkleuren mijn communicatie en leiden tot verwarring?

Weten hoe je zelf communiceert is de belangrijkste eerste stap in effectief communiceren met anderen.

De pauw staat ook voor vernieuwing. Experimenteren met ander gedrag, ervaren dat jij het communicatieproces kan regisseren en beïnvloeden. Ervaren hoeveel keuze- en bewegingsvrijheid je hebt als je speelt met de impact van je verbale en non-verbale communicatie.

De verenpracht van de pauw staat symbool voor mijn kennis van en ervaring met vele technieken, methodieken en middelen: Het Quinn-model, Situationeel Leiderschap, ACT, NLP, RET, het Enneagram, de Roos van Leary, Kernkwadranten, Deep Democracy, The Voice Dialogue, Dramatechnieken, Danscoaching, Hypnose technieken, Points of You.

favicon-pauwer